You are currently viewing 5. JUN – SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE🌎🌍🌏

5. JUN – SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE🌎🌍🌏

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se svake godine 5. juna u više od 143 zemlje u svetu i predstavlja osnovno sredstvo Ujedinjenih nacija za podizanje svesti kod stanovništva o značaju zaštite životne sredine.
Tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine je “Vreme je za prirodu“🌳 i odnosi se na biodiverzitet – poziv na akciju za borbu protiv ubrzanog gubitka vrsta i degradacije prirodnog sveta. Cilj ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine je da naučimo kako su sva živa bića na Zemlji povezana i kako možemo da utičemo na sve ono što nam dolazi iz prirode (hrana koju jedemo, vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, kao i na klimu koja čini našu planetu pogodnom za život).Briga o nama podrazumeva brigu o prirodi. Milion biljnih i životinjskih vrsta rizikuje izumiranje, najvećim delom zbog ljudskih aktivnosti. Obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine traži da preispitamo kako su se razvijali naši ekonomski sistemi i kakav uticaj imaju na životnu sredinu.
Foto ZZJZ Šabac

01

Leave a Reply