Priznanje “Dr Draga Ljočić” za dobrinose zadužbinarstvu i dostignuća u privredi

Stena na kojoj se nekada nalazio drinski Soko grad ostala je simbol stradanja srpskog pravoslavnog stanovništva tokom osmanske okupacije Srbije. U čast i sećanje na stradale, Radoslav Veselinović, predsednik i…

Continue ReadingPriznanje “Dr Draga Ljočić” za dobrinose zadužbinarstvu i dostignuća u privredi