SIGMA A.D. – Skupština 2016. – Izveštaj sa odlukama i Zapisnik