You are currently viewing Galeb Group – Xross Challenge 2015 Pokrovitelj
xross 1

Galeb Group – Xross Challenge 2015 Pokrovitelj

Programeri “Galeb Group”-a osmislili su sistem merenje za Xross Challenge 2015. Bar kod čitači su spremni i elektronsko merenje vremena će biti korak napred za prvu i jedinu hard-enduro trku u Srbiji.

Na startnim brojevima će stajati bar kod koji će se očitavati na startu, kontrolnim tačkama i na cilju i koji će biti skup podataka neophodnih za preciznu obradu rezultata i brzo oblikovanje konačne liste sa vremenima svih takmičara.