You are currently viewing Galeb Signalizacija

Galeb Signalizacija

Strategija daljeg razvoja “Galeb Signalizacije” temelji se na usvajanju novih proizvoda iz domena signalno-sigurnosnih, telekomunikacionih i drugih uređaja namenjenih železnici i drugim korisnicima kao što su Telekom, Elektroprivreda…
U okviru strategije razvoja, započeli smo rad na:
👉 Sistemu za kontrolu potrošnje električne energije u lokomotivama
👉 Sistemu za izdavanje voznih karti u putničkim vozovima preko mobilnih terminala

Novi razvojini programi “Galeb Signalizacije” su:
📌 Elektronske stanice
📌 Elektronski putni prelaz
📌 Elektronski brojači osovina (senzori)
📌 Multifunkcionalni displej
📌 Svetiljke sa LED diodama
📌 Eurobalize
📌 Drumska signalizacija
Moderne tehnologije, razvoj i vizija budućnosti su garant da ćemo i dalje biti lideri na tržištu signalno-sigurnosnih , telekomunikacionih i drugih uređaja u sektoru železnice.
Kvalitet, iskustvo, efikasnost – “Galeb Signalizacija”

Leave a Reply