You are currently viewing GPS Instalacija: ORIS u Nacionalnoj Službi Za Zapošljavanje
Oris NSZ

GPS Instalacija: ORIS u Nacionalnoj Službi Za Zapošljavanje

Blic vest:

Kompanija Galeb Group je uspešno implementirala i pustila u rad GPS sistem za praćenja vozila ORIS 11 u Nacionalnoj sluzbi za zapošljavanje (http://www.nsz.gov.rs/).