Izveštaji i obaveštenja 2022.god.

12 Jul 2022

Poziv i materijal za vanrednu skupštinu društva Galeb GTE ad Beograd - 03.08.2022

12 Jul 2022

Obaveštenje o pravima akcionara

15 Jun 2022

Politika naknada Galeb GTE

15 Jun 2022

Zapisnik i izveštaj sa skupštine Galeb GTE

14 Jun 2022

Politika naknade Galeb FSU ad

14 Jun 2022

Zapisnik i izveštaj sa skupštine Galeb FSU ad Beograd

14 Jun 2022

Politika naknada Sigma ad Beograd

14 Jun 2022

Zapisnik i izveštaj sa skupštine Sigma ad Beograd

13 Jun 2022

Politika naknada Zimpa ad Ub 2022

13 Jun 2022

Zapisnik i izveštaj sa skupštine Zimpa ad Ub 2022

10 Jun 2022

Izveštaj i zapisnik sa skupštine Galeb Metaloplastika ad Šabac 2022

10 Jun 2022

Politika naknada Galeb Metaloplastika ad Šabac 2022

06 Maj 2022

Skupština GTE

06 Maj 2022

Skupština Zimpa

06 Maj 2022

Skupština FSU

06 Maj 2022

Obaveštenje akcionarima javnih akcionarskih društava

06 Maj 2022

Skupština Metaloplastika 2022

06 Maj 2022

Skupština Sigma 2022

29 April 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju za privredno društvo GALEB FSU AD BEOGRAD za 2021. godinu

29 April 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju za privredno društvo AD SIGMA za 2021. godinu

29 April 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju za privredno društvo GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2021. godinu

28 April 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju za privredno društvo GALEB GTE AD BEOGRAD za 2021. godinu

28 April 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju za privredno društvo ZIMPA AD UB za 2021. godinu

25 Februar 2022

OPŠTA PRAVILA NAGRADNE IGRE Giveaway