You are currently viewing Kaizen Institut Srbija i GALEB

Kaizen Institut Srbija i GALEB

GALEB je u decembru 2018. godine donela odluku da implementira japanski Kaizen pristup zajedno sa Kaizen Institut Srbija kako bi unapredio svoje poslovne i proizvodne procese, a sa ciljem da postigne maksimalnu efektivnost i efikasnost u poslovanju. Tokom septembra 2019. godine “Galeb” je organizovao Dan otvorenih vrata, kada su našu firmu posetili predstavnici drugih preduzeća i fakulteta. Oni su se upoznali sa kompletnim procesima i metodologijama koje sprovodimo, a posle obilaska proizvodnje izneli su svoje predloge za dalje poboljšanje procesa. Ne krijemo svoje mane, nego ih zajednički rešavamo sa drugima.
HRM magazin je objavio članak o Danu otvorenih vrata u našoj kompaniji i o uvođenju Kaizen Institut Srbija metodologije u naš poslovni sistem. Možete ga pročitati klikom na link http://mcb.rs/wp-content/uploads/2019/02/HRM-magazin-03.pdf na strani 72.

01 7

Leave a Reply