You are currently viewing LORCH COBOT – PAKET ZA ZAVARIVANJE

LORCH COBOT – PAKET ZA ZAVARIVANJE

Kompletna robotska stanica za zavarivanje je bazirana na kolaboracionom robotu ▶️ COBOT UR10 i ▶️ LORCH SPEED visokoproduktivnoj tehnologiji zavarivanja (Full process).
Idealna kombinacija opreme prilagođene brzim izmenama u procesu proizvodnje – COBOT platforma na jednostavan način omogućuje zavarivanje više različitih radnih komada manjih do srednje velikih serija.
👉 COBOT UR10
🔹 Radni radijus: 1.300mm
🔹 Nosivost: 10Kg

👉 S-RoboMIG XT
🔹Struja zavarivanja 25 – 400A
🔹 Struja pri 60% radnog ciklusa 350A
🔹 Puna procesna oprema
🔹 Sistem vodenog hlađenja sa poboljšanim učinkom hlađenja

👉 Cobot gorionik LMR 450W
🔹Struja pri 100% radnog ciklusa 450A
🔹 Cobot – optimizovani držač gorionika

👉 Cobotronic softver
🔹 Režim pomoći sa integrisanom bazom podataka parametara zavarivanja
🔹 Svi parametri zavarivanja integrisani u Cobot upravljačku jedinicu

✅ JEDAN PAKET – VIŠE OPCIJA!
📧 uros.jovanovic@galeb.com
📱 +381 64 84 94 239

lorch cobot post

Leave a Reply