Alati i oprema ESAB baner

ESAB aparati za zavarivanje

ESAB OrigoMig C420 PRO V/A

Klasični ispravljač za MIG-MAG zavarivanje, sa stepenastom kontrolom i preklopkama za grubu i finu regulaciju. Trofazni, amperaže 420A.

ESAB OrigoMig C340 PRO 4WD V/A

Klasični ispravljač za MIG-MAG zavarivanje, sa stepenastom kontrolom i preklopkama za grubu i finu regulaciju. Trofazni, amperaže 340A.

ESAB Origo Arc 650c A12 Offshore

Izuzetno snažan i robustan pretvarač / konvertor klasične konstrukcije. Trofazni, amperaže 650A. Predviđen je za maksimalna opterećenja kod REL zavarivanja, kontaktnog TIG-DC postupka i žljebljenja grafitnim elektrodama.

ESAB Caddy Arc 251i – A32/A34

Prenosni invertorski uređaj za REL / kontaktno TIG DC zavarivanje. Trofazni, amperaže 250A.