ESAB Caddy Arc 251i – A32/A34

Prenosni invertorski uređaj za REL / kontaktno TIG DC zavarivanje. Trofazni, snage 250A.