Alati i oprema ESAB baner

ESAB dodatni materijali za zavarivanje

ESAB u oblasti dodatnih materijala za zavarivanje proizvodi rutilne i bazične elektrode za zavarivanje i navarivanje, specijalne elektrode, žice za MIG/ MAG i TIG zavarivanje, žice i praškove za automatsko zavarivanje u različitim pakovanjima.

Specijalne elektrode isporučuju se u vakumiranom pakovanju, što garantuje period od najmanje 3 godine bez promene svojstava elektroda i omogućava korišćenje bez prethodnog sušenja.

Žica – Konstruktivni čelici

Nebakarisana žica za MIG/MAG zavarivanje u zaštiti CO2 ili mešavine CO2/Ar nelegiranih konstruktivnih čelika, brodskog i kotlovskog lima, čelika za cevi. Jedinstvena tehnologija izrade obloge omogućava izuzetno stabilan rad sa visokim strujama zavarivanja, kvalitetno dodavanje žice bez zastoja sa smanjenom silom dodavanja, smanjenim habanjem potrošnih delova i znatno smanjenim rasprskavanjem.

Elektrode – Navarivanje

Bazična AC/DC elektroda, za navarivanje sloja tvrdoće 52-59 HRC. Navareni sloj martenzitne strukture obezbedjuje dobru otpornost na koroziju i visoku otpornost na abraziju i habanje već u prvom sloju.

Elektrode – Visokolegirani čelici

Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih CrNi čelika. Veoma lako uspostavlja električni luk i daje izuzetan kvalitet zavarenog spoja..

Elektrode – Konstruktivni čelici

Klasična, rutilna elektroda sa širokim poljem primene, relativno neosetljiva na rđu i ostale nečistoće. Lako uspostavlja i ima vrlo stabilan električni luk, što je čini idealnom za kratke spojeve i privarivanja.