Elektrode – Konstruktivni Čelici

Klasična, rutilna elektroda sa širokim poljem primene, relativno neosetljiva na rđu i ostale nečistoće. Lako uspostavlja i ima vrlo stabilan električni luk, što je čini idealnom za kratke spojeve i privarivanja.

Elektrode Konstruktivni Celici

OK 46.00 E 6013 / E 38 0 RC 11

Klasična, rutilna elektroda sa širokim poljem primene, relativno neosetljiva na rđu i ostale nečistoće. Lako uspostavlja i ima vrlo stabilan električni luk, što je čini idealnom za kratke spojeve i privarivanja. Može se koristiti u svim položajima uključujući i vertikalno-dole. Šljaka se lako odvaja. Koristi se kod izrade čeličnih konstrukcija, u građevinarstvu, bravariji, pri montažnim radovima. Odobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR, TUV…
OK 46 00
 

OK 48.00 E 7018 / E 42 4B 42 H5

Klasična, bazična elektroda sa širokim poljem primene i oblogom sa smanjenom apsorpcijom vlage, što je čini vrlo upotrebljivom kod zahtevnih spojeva, pre svega u proizvodnji čeličnih konstrukcija veće napregnutosti, brodogradnji, vagonogradnji. Veliki depozit i brzina rada u položaju vertikalno-gore. Garantovana udarna žilavost na niskim temperaturama. OOdobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR, TUV
OK 48 60
 
Elektrode Konstruktivni Celici 2