Bešumni vijačni kompresori sa direktnim prenosom - AIRBLOK DR

Kompresori AIRBLOK DR predstavljaju konkretan odgovor na zahteve profesionalnih korisnika komprimovanog vazduha.

Eliminacija gubitka prenosa, manja brzina rotora u vijačnim parovima, upotreba maksimalno pouzdanih komponenti i elektronska AIR ENERGY CONTROL-a, omogćavaju dug vek upotrebe bez kvarova i minimalne radne troškove.

400x400 Bešumni vijačni kompresori sa direktnim prenosom AIRBLOK DR fiacdr tabela

Fiac Airblok 752 DR

Nema gubitaka u prenosu, niža brzina rotacije, kvalitetne i pouzdane komponente kao i elektronska kontrolna jedinica doprinose pouzdanom i dugom radu uz minimalne troškove održavanja.