LORCH MicorTIG 200 DC Basic Plus

LORCH MicorTIG 200 DC Basic Plus 1

Monofazni, snage 200A
Postupci zavarivanja: TIG-DC / TIG-DC-puls / REL
Ugradjene sve funkcije finog podešavanja TIG-postupka
Izbor klasične ili pulsirajuće struje zavarivanja (do 5kHz)
Paljenje luka HF postupkom ili ContactTIG-om (bez HF)
Digitalni veoma precizni prikaz struje zavarivanja
Regulacija struje i brzo prebacivanje izmedju “gornje” i donje” struje zavarivanja direktno na rukohvatu TIG-gorionika (Up-Down tasteri)
REL zavarivanje svim tipovima obloženih elektroda uključujući i celulozne do Ф 4,0mm sa ugrađenim
Hotstart, Anti-stick i Arc-Force funkcijama
Kompletan uredjaj je zaštićen od oštećenja pri padu sa visine do 80cm
Visoke vrednosti kompenzacije niskog ulaznog napona iz mreže / agregata (do -40%)
Isporuka obuhvata osnovni uredjaj, ergonomsku ručicu za prenos uredjaja EasyGo 1, kabl za masu
TIG-gorionik a-LTG 2600-UD, 4m – sa daljinskim komandama na rukohvatu gorionika (Up-Down)
Masa: 6,8 kg

Garancija 3 godine – Servis i rezervni delovi su obezbeđeni

Preuzmite PDF: