ECR Tool

Softver za fiskalne kase  Galeb MP-5000, Galeb MP-55, Galeb MP-500T, Galeb MP-55LD, Galeb DP-50D, Galeb DP-500.

ecrtooltestlinepic2

Search for ECRs modul proverava da li se na odabranom COM portu nalazi priključen fiskalni uređaj i koja brzina komunikacije je izabrana (4800 bps je standard kod modela fiskalnih kasa MP-5000,MP-55 i MP-500T, a 38400 bps je standard kod modela kasa Galeb MP-55LD, Galeb DP-50D, Galeb DP-500).
Access modul omogućava postavljanje administratorske šifre za korišćenje programa ECR Tool. Standard je da prilikom instalacije ne postoji šifra za pristup programu. Ukoliko Vam se javi poruka sa zahtevom: Enter administrator password: molim Vas da kontaktirate Vašeg administatora računara.

DOWNLOAD