ERK Komander

ERK komander je program koji je omogućava jednostavno upravljanje sa fiskalnim kasama Galeb GP-100, GP-350, DP-50D, MP-55LD i DP-500.

ERK komander je program koji je omogućava jednostavno upravljanje sa fiskalnim kasama Galeb GP-100, GP-350, DP-50D, MP-55LD i DP-500.

Program je predvidjen za rad isključivo u Windows okruženjima (XP ili novijim) i potpuno je besplatan za preuzimanje i korišćenje. Omogućava čitanje i upis artikala, operatera, konfiguracija, kao i generisanje izveštaja o ostvarenoj prodaji. Takođe podržava uvoz i izvoz podataka koji su dostupni za manipulaciju pomoću MS Excela.

ERK Komander 1
ERK Komander 2

Uvoz / Konverzija baze artikala
Ukoliko imate stariji tip GALEB fiskalne kase – Galeb MP-55, MP-55LD DP50D, MP-5000, DP-500 ili MP-500T pomoću ERK Komandera možete izvršiti uvoz u nove tipove kasa – GALEB GP-100 i GALEB GP-350. Potrebno je da bazu artikala iz stare kase izvezete u .CSV formatu (moguće jednostavno uraditi ako ste koristili ECR Tool) a zatim uz pomoć ERK Komandera uvezete u program, i zatim ubacite u novu fiskalnu kasu.

Takođe, ukoliko imate fiskalnu kase drugih proizvođača – HCP Best LC ili GENEKO Super Cash uvoz se vrši na isti način.

ERK Komander 3

Pročitajte/Preuzmite:

Uputstvo za ERK komander

Download ERK Komander (ver.2.8) // 14. avgust 2014.
ERK Komander