FPTest

Program je namenjen dijagnostikovanju fiskalnog printera FP-550

Osnovna funkcija programa su dijagnostikovanja vezana za fiskalni štampač FP-550. Program je prepun korisnih opcija koje možete videti na niže predstavljenim slikama. FPTest 1 Nakon pritiskanja tastera Kratak Test izvršava se testiranje fiskalnog štampača, levo su opisani testovi koji se izvrše. Ako postoji fiskalni račun koji nije zatvoren pojaviće se upit da li želite da bude zatvoren. Takođe se proverava da li je vreme podešeno.
FPTest 2 Kada pritisnete taster Napredni test dobijate poveći broj fukcija. Sve funkcije su vidljive sa slike koja je priložena. Neke od ovih funkcija menjaju status fiskalnog printera pa vas molimo za krajnju opreznost u radu sa ovim programom. Download  FP Test