GP Komander

GP komander je program koji je omogućava krajnje jednostavno upravljanje fiskalnom kasom GALEB GP-100.