Dodatna oprema

RFID Identifikacija

Sistem za RFID identifikaciju omogućava praćenje rada vozača po definisanim relacijama ili rutama, na osnovu toga dobijamo jasne izveštaje o korišćenju vozila.

Sonde za merenje nivoa goriva

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru. Sonda se instalira u rezervoar vozila a komunikaciju sa GPS uređajem ostvaruje putem RS232 porta.