Sonde za merenje nivoa goriva

link

Sonde za merenje nivoa goriva

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru.
Sonda se instalira u rezervoar vozila a komunikaciju sa GPS uređajem ostvaruje putem RS232 porta