Sonde za merenje nivoa goriva

link

Sonde za merenje nivoa goriva

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru.
Sonda se instalira u rezervoar vozila a komunikaciju sa GPS uređajem ostvaruje putem RS232 porta

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru.

Sonda se instalira u rezervoar vozila a komunikaciju sa GPS uređajem ostvaruje putem RS232 porta. 

Spektar primene ovih senzora je širok, mogu se koristiti za merenje nivoa goriva kod:

  • Kamiona
  • Građevinskih mašina
  • Poljoprivrednih mašina
  • Dostavnih vozila

Upotreba sondi za merenje nivoa goriva uspešno sprečava manipulacije sa gorivom, ostvaruje uštede i smanjuje prosečnu potrošnju goriva i do 40%.

sonda-spojeno

U cilju unapređenja usluge praćenja i poboljšanja kontrole neovlašćenog istakanja goriva iz rezervoara razvijena je nova opcija, SMS obaveštenje ukoliko dođe do naglih promena u rezervoaru vozila. Promene u rezervoaru se mogu detektovati kao neovlašćeno istakanje (krađa) goriva ili utakanje goriva u rezervoar.

Korisnik usluge dobija brzo obaveštenje koje ukazuje na promene u rezervoaru, sa kratkom URL adresom za prikaz događaja na mapi (tačna lokacija gde se vrši uratanje/istakanje).

istakanje-goriva-sms1-750x488