Softver ORIS 11

GPS Praćenje Vozila: Upravljanje Troškovima Voznog Parka

Kompanija Galeb je početkom 2013. godine predstavila novu aplikaciju kao dopunu sistema za praćenje vozila, koja vodi kompletnu administraciju i obračun troškova voznog parka – flote vozila.

Sistem Oris 11

Oris 11 predstavlja sistem za daljinsko praćenje vozila, i kao takav koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS (Global Positioning Sistem) – za određivanje tačne lokacije, GPRS – za prenos podataka, Internet i lokalnu računarsku mrežu – za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije.

GALEB Object mapping

Galeb object mapping je nova android aplikacija u okviru sistema Galeb ORIS 11 koja je namenjena za jednostavno mapiranje prodajnih mesta, distributera i dobavljača, kao i pamćenje objekata i njihovih koordinata koje se šalju preko GPS signala u bazu podataka…

Android Aplikacija GALEB ORIS 11

Galeb ORIS 11 aplikacija predstavlja android aplikaciju za praćenje i pozicioniranje vozila putem smart telefona sa android operativnim sistemima.