GALEB Object mapping

mapingaplikacijasl

GALEB Object mapping

Galeb object mapping je nova android aplikacija u okviru sistema Galeb ORIS 11 koja je namenjena za jednostavno mapiranje prodajnih mesta, distributera i dobavljača, kao i pamćenje objekata i njihovih koordinata koje se šalju preko GPS signala u bazu podataka.

Galeb object mapping je nova android aplikacija u okviru sistema Galeb ORIS 11 koja je namenjena za jednostavno mapiranje prodajnih mesta, distributera i dobavljača, kao i pamćenje objekata i njihovih koordinata koje se šalju preko GPS signala u bazu podataka. Aplikacija je sinhronizovana sa web aplikacijom za praćenje vozila, sistem automatski kreira nove geo zone (PIO tačke). Naprednim korisnicima sistem omogućava kreiranje i praćenje routing plana, broja posećenih geo zona, vremena zadržavanja u geo zoni, vreme dolaska i odlaska iz geo zone, automatsko generisanje izveštaja i slanje istih putem mail-a. Android aplikaciju mozete besplatno preuzeti sa Google play stora.

maping-aplikacija-sl4

maping-aplikacija-sl3

Preuzimanje aplikacije ovde: GALEB OBJECT MAPPING

Za više informacija kontaktirajte nas:
E-mail: gpstim@galeb.com
✆ +381 15 367 777
✆ +381 64 84 94 197