GPS Praćenje vozila: Upravljanje troškovima voznog parka

upravljanje

Kompanija Galeb je pocetkom 2013. godine predstavila novu aplikaciju kao dopunu sistema za praćenje vozila,
koja vodi kompletnu administraciju i obračun troškova voznog parka – flote vozila.