Sistem Oris 11

link

Sistem Oris 11

Oris 11 predstavlja sistem za daljinsko praćenje vozila, i kao takav koristi više različitih uslužnih servisa kao što su
GPS (Global Positioning Sistem) – za određivanje tačne lokacije, GPRS – za prenos podataka,
Internet i lokalnu računarsku mrežu – za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije