You are currently viewing Rekonstruisana pruga Topčider-Rakovica-Resnik

Rekonstruisana pruga Topčider-Rakovica-Resnik

Rekonstrukcija pruge Topčider – Rakovica – Resnik u dužini oko sedam i po kilometra je završena a svi uređaji na ovoj deonici sada su u punoj funkciji. Na rekonstrukciji i modernizaciji ove deonice angažovana je naša kompanija “Galeb Signalizacija” u okviru radova na signalno-sigurnosnim postrojenjima. Uradili smo demontažu, reparaciju, proizvodnju novih, montažu i ispitivanje signalno-sigurnosnih uređaja. Ugradili smo 13 kombinovanih pružnih baliza, 62 elektropostavne sprave, više od 50 relejnih grupa i ramova, kao i preko 30 svetlosnih signala.

resnik signalizacija zeleznica1 1 748x997 1

Naši proizvodi zadovoljavaju sve važeće propise i standarde o bezbednosti i pouzdanosti. Kvalitet proizvoda “Galeb Signalizacije” potvrđen je 40-godišnjim iskustvom u ovoj oblasti i mnogobrojnim referencama koje imamo na železnicama Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja. Permanentnim ulaganjem u savremenu tehnologiju, saradnjom sa vodećim svetskim kompanijama, proizvodimo modernu signalno-sigurnosnu opremu za železnicu.

Leave a Reply