featured sonde

SONDE ZA MERENJE NIVOA GORIVA

Sonde za merenje nivoa goriva su digitalni senzori koji se koriste za precizno merenje nivoa goriva u rezervoarima vozila i u svakom trenutku prikazuju nivo i prate promene goriva u rezervoaru (sipanje i istakanje goriva).
Sonda omogućava da se dobiju pouzdane i tačne informacije o trenutnoj zapremini goriva u rezervoaru i da se otkriju moguće zloupotrebe i krađe goriva iz rezervoara.U kombinaciji sa GPS sistemom, omogućavamo pregled svih statističkih izveštaja (dijagram potrošnje goriva, prosečna potrošnja, sipanja/istakanaja goriva).
✅ Izuzetno efikasnu primenu imaju kod celokupnog teretnog programa, a naročito kamiona, kao i kod radnih mašina.

Tehničke karakteristike:

📌 Brza i jednostava instalacija
📌 Kapacitivna sonda
📌 Način komunikacije: digitalni, putem RS232
📌 Osteljivost sonde manja od 1 %
📌 Radna temperatura -45 do + 85
📌 Potrosnja struje od 25 – 50 mA
📌 Stablizator napona ugradjen u sondu
📌 Temperaturni kompezator ugrađen u sondu
📌 Filter za zaštitu od nečistoća u gorivu
📌 Ex zaštita
📌 Zaštitne plombe na konektorima i sondi
📌 Zaštita od obrnutog polariteta i kratkog spoja

Leave a Reply