You are currently viewing STANDARDI: POTVRDA KVALITETA GALEB METAL PACK
sertifikati spojeni 1

STANDARDI: POTVRDA KVALITETA GALEB METAL PACK

U Galeb Metal-Pack realizovana je sertifikacija Integrisanog sistema upravljanja. Obavljen je transfer ISO 9001:2008 na izdanje iz 2015 kao i ISO 14001:2004 na izdanje iz 2015. Ocenjivanje je sprovela SGS, kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, proverom usaglašenosti Galeb Metal Pack-a sa novim izdanjima standarda ISO 9001 i 14001 i proverom kontinuiteta usaglašenosti sa zahtevima standarda OHSAS 18001.

Provera je sprovedena bez ikakvih primedbi.

 

Galeb Metal Pack je potvrdio kontinuitet u ispunjavanju visokih standarda u poslovanju u skladu sa međunarodnim normama.
Prepoznata je i doslednost u poštovanju principa zaštite životne sredine u skladu sa standardom 14001-2015, tako da je stigla potvrda usaglašenosti u vidu SGS sertifikata.

 

Poštujući međunarodno priznate standarde kada su zdravlje i bezbednost na radu u pitanju, Galeb Metal Pack je dokazao kontinuitet usaglašenosti sa zahtevima OHSAS 18001.