You are currently viewing Studenti Tehnološkog fakulteta u poseti Galebu
studenti tf poseta1 1

Studenti Tehnološkog fakulteta u poseti Galebu

Dobra, kvalitetna i bezbedna ambalaža je neophodna za proizvode prehrambene, hemijske i farmaceutske industrije. Vodećeg proizvođača metalne ambalaže – Galeb Metal Pack, posetili su studenti Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada. Njihovo buduće zanimanje biće proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane čiji je važan segment ambalaža u koju će ti proizvodi biti upakovani.

-Veoma nam je važan dolazak u “Galeb”. Ovi mladi ljudi su budući tehnlozi različitih usmerenja – da li za meso, mleko, voće, povrće, neke druge biotehnologije ili kontrolu kvaliteta…, ali, svaki tehnološki proces se završava linijom pakovanja. Upravo smo zbog toga ovde, studenti moraju naučiti nešto o ambalažnim materijalima i procesima pakovanja i zbog toga se trudimo da usvoje znanja i o metalnoj ambalaži, o materijalima, procesu proizvodnje i primeni te ambalaže – objašnjava dr Vera Lazić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Doktorka Lazić napominje da nije slučajno zbog čega se svaki put vraća i dovodi studente baš u šabačku kompaniju. Galeb Metal Pack ispunjava visoke standarde u poslovanju i poseduje sertifikate – Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštite životne sredine (ISO 14001:2015), zaštite zdravlja i bezbednost na radu (OHSAS 18001:2007) kao i BRC Packaging Issue 5 i HALAL sertifikat.

-Neizmerno sam zahvalna jer smo ovde uvek srdačno dočekani, a studenti, ne samo da na praktičan način vide proces proizvodnje i kontrolu kvaliteta, već se upoznaju i sa principima upravljanja kvalitetom. Oni će se u budućnosti baviti proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane, a jedan segment čine i ambalaža i primena ambalažnih materijala. Kruna njihovog budućeg rada biće da uspostave partnerski odnos sa isporučiocem ambalaže – pojašnjava dr Lazić.

Proizvodi Galeb Metal Packa koriste se u 28 zemalja sveta. Kvalitetna ambalaža, krunski zatvarači, navojni i stel cap zatvarači za vino i druga alkoholna pića, vučene limenke za prehranu, hemiju, farmaceutske tube kao i razne ukrasne limenke – garantuju bezbednost i sigurnost proizvoda. Galebova dvodelna limenka za prehrambenu industriju dobila je godišnju nagradu svetskog magazina The Canmaker.